Generalforsamling

 

Dagsorden ordinær generalforsamling 26. april 2018:

1.               Valg af dirigent

2.               Optælling af stemmeberettigede medlemmer

2a.             Stemmetællere

3.               Bestyrelsens beretning

4.               Revideret regnskab forelægges

5.               Budget for det kommende år fremlægges

6.               Indkomne forslag

7a.             Valg af bestyrelsesmedlemmer

                  På valg til bestyrelsen er:

                  Arne Wittrock - modtager genvalg

                  Erling Karlshøj - modtager genvalg

7b.             Valg af suppleanter

8.               Eventuelt

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN KAN LÆSES HER