Om vandværket


Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. forsyner 4.185 forbrugere i områderne Store Fuglede, Gørlev, Reersø, Svallerup By, Svallerup Strand, Bjerge Nordstrand, Støvlemosen, Dalby Strand, Jorløse og Bjerge med rent drikkevand

Endvidere forsynes Kalundborg Forsyning med rent drikkevand. 

Vandindvinding

Gørlev Vandforsyning indvinder i dag fra 4 boringer ved Store Fuglede Vandværk, fra 4 nyetablerede boringer ved Svallerup Strand Vandværk og fra 3 boringer ved Bjerge Vandværk. I året 2017 er der i alt indvundet 809.000 m³ vand. Gørlev Vandforsyning har en samlet indvindings-tilladelse på 840.000 m³.

Forbrugerne i Svallerup-området bliver indtil videre forsynet med drikkevand fra Svallerup Strand Vandværk.

Vandbehandling

På Store Fuglede Vandværk foregår vandbehandlingen i lukkede beholdere. På Svallerup Strand Vandværk og Bjerge Vandværk sker vandbehandlingen i åbne filtre.

Vandforbrug

Vandforbruget hos andelshaverne i vores forsyningsområde er steget fra 346.000 m³ i 2016 til 393.000 m³ i 2017, hvilket svarer til en stigning på 13,6 %. Dertil skal lægges forbruget hos vores nytilkomne andelshavere i Bjerge på 27.000 m³.  

Der har i 2017 været et ledningstab på 7,2 %, hvilket er en stigning på 1,4 % i forhold til 2016. 

Vandforsyningen leverer fortsat vand til Kalundborg Forsyning.